Giới thiệu

Công ty TNHH Trung tâm nghiên cứu và phát triển vi sinh Vịệt Nhật Biora được thành lập và 10/9/2019  với sự đồng hành của các giáo sư đầu ngành về vi sinh đã và đang từng ngay nghiên cứu và ứng dụng các sản phẩm khoa học rộng rãi trên các giống cây trông, thuỷ sản, chăn nuôi …
Với Mục Tiêu phát triển công nghệ vi sinh tại việt nam, và đứng trước quá trì thoái hoá đất, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nặng nề đến quá trình sản xuất cũng như sức khỏe của con người thì Biora mang trong mình sử mệnh cải tạo môi trường đất, nước bằng công nghệ vi sinh của Nhật Bản giúp bà con nông dân tăng năng suất nông nghiệp và bảo vệ sức khoẻ con người và đồng thơi tạo ra được các sản phẩm sạch bằng công nghệ vi sinh phục vụ trong nước và xuất khẩu 

Các lĩnh vực của công ty 

1. Nghiên cứu và phát triển vi sinh cho các loài hoa
2. Nghiên cứu và ứng dụng vi sinh trong trồng trọt cây ăn quả quy mô lớn
3. Nghiên cứu và ứng dụng vi sinh trong thuỷ sản 
4. Nghiên cứu và ứng dụng vi sinh trong chăn nuôi 
5. ứng dụng vi sinh trong Nông nghiệp Hữu cơ