6. Tài liệu tiếng Trung PDF miễn phí

Alt text
Tad 6 xem nào
Lời giới thiệu Cuốn sách “Bí quyết học 214 bộ thủ chữ Hán trong 1 tuần” dành cho những người mới bắt đầu học chữ Hán hoặc những người đã học chữ Hán nhưng chưa hiệu quả vì không học theo bộ thủ. Cuốn sách “Bí quyết học 214 bộ thủ chữ Hán trong 1 […]